درخششی دیگر در کنفرانس ICRoM 2016

انجمن رباتیک ایران در راستای ترغيب و تشويق پژوهشگران اعم از دانشجويان و صنعتگران، همچنین كمك به گسترش زمينه‌هاي كاربردي […]