تلفن :                 (۲۵۲)۸۸۴۶۲۱۷۴-۰۲۱

آدرس :                تهران - خیابان شریعتی -نرسیده به پل سید خندان

کد پستی :           ۱۳۵۵-۱۶۳۱۵

پست الکترونیک :   info@kn2c.ir