دیدار نمایندگان شرکت بتا صنعت ایلیا با تیم رباتیک KN2C

دیدار نمایندگان شرکت بتا صنعت ایلیا با اعضای آزمایشگاه kn2c و ارائه عملکرد تیم امدادگر در مسابقات جهانی (Robocup 2017) 
لازم به ذکر است که این شرکت اسپانسر تیم امدادگر در مسابقات مذکور بوده است

Beta