گروه رباتیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی در سال 1384 با تشکیل تیم امدادگر شروع به فعالیت کرد.در سال ۱۳84 تیم فوتبالیست سایز کوچک نیز به این گروه اضافه شد.و با تشکیل تیم عمود پرواز در سال 1391، تیم رباتیک KN2C تکمیل گردید. همچنین گروه KN2C در زمینه ی ربات های کن ست و میکروموس و مین یاب خودکار نیز فعالیت داشته است.
هم اکنون این تیم تحت عنوان KN2C متشکل از 28 دانشجو از رشته های مهندسی برق ، کامپیوتر ، مکانیک ، هوا فضا و مهندسی مواد با سرپرستی جناب آقای دکتر حمیدرضا تقی-راد ، استاد محترم گروه کنترل و عضو هیئت علمی دانشگاه ، در قالب سه تیم فوتبالیست سایز کوچک ، عمود پرواز و امدادگر فعالیت می کند.
تیم KN2C با هدف رشد علمی و عملی دانشجویان هرساله اقدام به برگذاری کلاس ها و کارگاه های آموزشی در زمینه رباتیک میکند. همچنین این گروه برای ایجاد ارتباط بهتر با صنعت در زمینه های اتوماسیون و IOT نیز فعالیت هایی را شروع کرده است. دانشجویان میتوانند کار خود را از مقطع کارشناسی شروع کنند.
در ادامه به چند مورد از افتخارات این تیم اشاره میکنیم:

 

•کسب عنوان سوم ربات های امدادگر در مسابقات Iran Open 2017 

•کسب عنوان قهرمانی ربات امدادگر در مسابقات رباتیک سرباز 2016

•کسب مقام دوم در نمایشگاه خلاقیت کنفرانس بین المللی ICRoM 2016

• کسب مقام اول ربات های پرنده indor در مسابقات IMAV در  در کشور چین

• عنوان نایب قهرمانی Robocup2009 در کشور اتریش در بخش بهترین قابلیت مانور

• عنوان دوم بهترین ربات در عبور از موانع در مسابقات جهانی Robocup2008 درکشور چین

• عنوان نایب قهرمانی جهان در مسابقات Robocup2007 در کشورآمریکا

• عنوان نایب قهرمانی جهان در مسابقات Robocup2006 در کشور آلمان

• عنوان بهترین طراحی ربات امدادگر جهانی در مسابقات Robocup2006 در کشور آلمان

• کسب مقام اول ربات های پرنده در مسابقات IranOpen2016

• کسب مقام نایب قهرمانی و بهترین ربات خودکار امدادگر در مسابقات AUTCup 2015

• کسب مقام اول در مسابقات ربات های کاوشگر، شریف کاپ 2015

• کسب مقام اول ربات های پرنده در مسابقاتIranOpen2015

• کسب مقام سوم در مسابقات ربات های عمودپرواز، شریف کاپ 2015

• کسب مقام دوم در مسابقات ربات های کاوشگر، شریف کاپ 2014

• کسب مقام سوم در مسابقات ربات های پرنده، شریف کاپ 2014

• کسب مقام سوم در رشته مین یاب ، در مسابقاتIranOpen 2014

• کسب عنوان سوم و بهترین عملکرد خودکار در رشته رباتهای امدادگر در سومین دوره مسابقات AutCup 2013

• کسب دو عنوان قهرمانی در مسابقات شریف کاپ 2012 و خیام 2012 در رشته مین یاب

• کسب رتبه اول در دومین دوره مسابقات کنست ایران در بخش بازگشت به محل معین، بررسی اتمسفر 2012

• عنوان قهرمانی جهان در مسابقات جهانی Robocup2007 آزاد ایران در بخش بهترین قابلیت مانور

• عنوان نایب قهرمانی جهان در مسابقات جهانی Robocup2008 آزاد ایران در بخش ساخت ربات امدادگر

• نایب قهرمانی کشور در اولین دوره مسابقات ربات های شهری در رشته رباتهای امدادگر