ثبت نام کلاس پردازش تصویر در رباتیک 95-2

شماره کارت: 0951 5915 2910 5022 (مجتبی آهنگر)

در صورت بروز هرگونه مشکل با 09104941048 (رحیمیان) تماس بگیرید.